Elkraft och traktion – spårfordon

Ämneskod: ELF

Ämnet elkraft och traktion – spårfordon behandlar olika typer av elmotorer och deras egenskaper samt olika kraft- och drivsystem i spårfordon. Ämnet behandlar också principer för styrning och utrustning för kraftförsörjning av spårfordons hjälpkraftsystem och traktion.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elkraft och traktion – spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om funktionen hos systemen för elkraftsförsörjning och elmotordrivsystem.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av och kunskap om principerna för funktion och uppbyggnad hos huvudtransformatorer i rullande material samt kunskap om hjälpkraftförsörjning och varvtalsstyrning av traktionsmotorer. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga i att hantera verktyg och utrustning för att enligt standarder kunna genomföra förebyggande och avhjälpande arbeten på de ingående systemen. Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för vikten av kommunikation och samarbete som krävs inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdighet i att arbeta i grupp, kommunicera med etablerat fackspråk samt arbeta i enlighet med säkerhetsbestämmelser för utrustning och arbetsmiljö.

Undervisningen i ämnet elkraft och traktion – spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och styrning av högspänningssystem för elkraft och elmotordrivsystem i spårfordon.
  2. Kunskaper om principer för överföring av kraft och signaler inom högspänningssystem och elmotordrivsystem i spårfordon.
  3. Förmåga att läsa system-, komponent- och verktygsdokumentation samt att dokumentera utfört arbete.
  4. Förmåga att enligt instruktioner och nycklingssystem planera och genomföra förebyggande och enklare avhjälpande underhåll i högspänningssystem för elkraft och elmotordrivsystem i spårfordon.
  5. Förmåga att installera och driftsätta trefasmotorer.
  6. Kunskaper om utrustning och manualer avsedda för funktionstester, samt förmåga att använda och vårda verktyg och utrustning korrekt samt förståelse av betydelsen av god ordning på arbetsplatsen.
  7. Kunskap om och förmåga att arbeta ergonomiskt, tillämpa säkerhetsföreskrifter samt göra riskbedömning för att genomföra arbete tryggt för sig själv och andra.
  8. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Kurser i ämnet

  • Elkraft och traktion – spårfordon, 150 poäng, som bygger på kursen spårfordonselektronik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Elkraft och traktion – spårfordon ELFELK0 150

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .