Låg- och högfrekvenskretsar

Kurskod: ELELÅG0 Poäng: 100

Kursen låg- och högfrekvenskretsar omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .