Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV

Kurskod: ELDNÄD0 Poäng: 100

Kursen nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24 kV omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnet syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .