Elmätteknik

Ämneskod: ELÄ

Ämnet elmätteknik handlar om hur olika instrument för att mäta elektriska storheter används. Även mätning av icke-elektriska storheter behandlas efter att de omvandlats med mätomvandlare till elektriska storheter.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elmätteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mätning av elektriska storheter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande mätgivare och om metoder för att samla in mätvärden. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om analys av mätresultat och av de fel och störningar som kan kan påverka mätresultatet.

Genom experiment, ett undersökande arbetssätt och praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper i praktisk problemlösning som krävs vid arbete med mätgivare och mätinstrument.

Undervisningen i ämnet elmätteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om begrepp inom mätteknik.
  2. Färdigheter i att använda oscilloskop och multimeter.
  3. Färdigheter i att använda spektrumanalysator.
  4. Förmåga att välja och använda mätgivare.
  5. Kunskaper om elektriska störningar.
  6. Förmåga att analysera mätresultat.
  7. Förmåga att dokumentera mätresultat.

Kurser i ämnet

  • Elmätteknik 1, 100 poäng.
  • Elmätteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen elmätteknik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Elmätteknik 1 ELÄELM01 100
Elmätteknik 2 ELÄELM02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .