Driftsäkerhet och underhåll

Ämneskod: DRI

Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad, funktion och styrning samt hur man med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder kan lösa drifttekniska problem. Ämnet behandlar också förbättringsprocessens betydelse.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra underhållsarbete. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om metoder, tekniker, säkerhetssystem och organisationsformer för underhållsarbete i såväl enkla som avancerade utrustningar.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för att förhindra driftavbrott och minimera resursförbrukning, vilket leder till kostnadsminskningar på såväl kort som lång sikt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för att minimera miljöpåverkan, till exempel genom att det minskar risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur underhållsarbete främjar en säkrare arbetsmiljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kundorienterat, entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att agera säkerhetsmässigt och miljömedvetet. Ett viktigt inslag i allt underhållsarbete är läsning och tolkning av teknisk dokumentation samt redovisning av utförda åtgärder. Därför ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om tolkning av teknisk information samt om dokumentation.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att, enskilt eller i grupp, utveckla en helhetssyn på olika underhållsmetoder genom att få tillämpa förbättringsarbetets alla steg.

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att mäta och bedöma resultatet.
 2. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, ritningar, scheman och manualer.
 3. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen. Förmåga att använda program för styrning samt driftsätta och funktionsprova sammanbyggda utrustningar.
 4. Förmåga att arbeta i enlighet med utrustningarnas säkerhetssystem för att undvika skaderisker för såväl människor som maskiner.
 5. Förmåga att tillämpa felsökningsmetoder, hantera verktyg och utrustning samt utföra demontering, montering och funktionsprovning.
 6. Förmåga att samarbeta, dokumentera och redovisa arbetet samt att uttrycka sig med en branschrelaterad nationell och internationell terminologi.
 7. Kunskaper om metoder och arbetssätt för ständiga förbättringar.
 8. Kunskaper om grundläggande mekatronik och elteknik samt dessa områdens terminologi.

Kurser i ämnet

 • Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng.
 • Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng, som bygger på kursen avhjälpande underhåll 1.
 • Underhåll – driftsäkerhet, 100 poäng.
 • Underhåll – elteknik, 100 poäng.
 • Underhåll – hydraulik och pneumatik, 100 poäng.
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100 poäng.
 • Underhåll – pumpteknik, 100 poäng.
 • Underhåll – transmissioner och uppriktning, 100 poäng.
 • Underhåll – vibrationsteknik, 100 poäng.
 • Underhåll – hydraulik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 • Underhåll – mekatronik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik samt kursen underhåll – elteknik.
 • Underhåll – pneumatik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 • Underhåll – produktionsmekanik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – mekatronik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100
Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH02 100
Underhåll – driftsäkerhet DRIUND0 100
Underhåll – elteknik DRIUNE0 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik DRIUNH0 100
Underhåll – lager och smörjteknik DRIUNÅ0 100
Underhåll – pumpteknik DRIUNU0 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning DRIUNT0 100
Underhåll – vibrationsteknik DRIUNV0 100
Underhåll – hydraulik DRIUNR0 100
Underhåll – mekatronik DRIUNL0 100
Underhåll – pneumatik DRIUNP0 100
Underhåll – produktionsmekanik DRIUNO0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .