Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2

Kurskod: DJRDJU02 Poäng: 200

Kursen djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .