Djurparksdjur

Ämneskod: DJP

Ämnet djurparksdjur behandlar skötsel av djur och djuranläggningar i djurparker som bedrivs för att främja zoologisk forskning och naturvård med offentlig förevisning av djur. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbete med djur och djurhållning i offentlig förevisning. Ämnet behandlar dessutom djurens betydelse i ekosystemen och betydelsen av att bevara arter.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet djurparksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djurparksdjur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djurparksdjur på ett säkert och etiskt sätt med utgångspunkt i djurens behov och verksamhetens krav samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om djurparksdjurs biologi och naturliga beteende samt om foder och foderhantering. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbetet med djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka djurparksdjurs beteende och välmående. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller djurhållning för offentlig förevisning.

Genom övningar, stallturer och studier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att studera djurparksdjurs beteende, hälsa och välbefinnande. Vidare ska undervisningen genom praktiska övningar ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djurparksdjur och anläggningar samt utrustning och tekniska hjälpmedel inom verksamhetsområdet.

Undervisningen i ämnet djurparksdjur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om djurarter, artgrupper och utrotningshotade djur samt djurs betydelse i ekosystemen.
 2. Kunskaper om djurparksdjurs näringsbehov, foder och foderhantering.
 3. Kunskaper om olika djurparksdjurs morfologi, livsmiljö, beteende och livscykler.
 4. Förmåga att iaktta och tolka djurparksdjurs utseende och beteende i ett evolutionärt perspektiv.
 5. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
 6. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
 7. Förmåga att använda, kontrollera och underhålla utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
 8. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurparker och arbete med djurparksdjur.

Kurser i ämnet

 • Djurparksdjur 1, 100 poäng, som bygger på kurserna djuren i naturbruket, djurhållning samt djurens biologi.
 • Djurparksdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen djurparksdjur 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Djurparksdjur 1 DJPDJU01 100
Djurparksdjur 2 DJPDJU02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .