Design 2

Kurskod: DESDES02 Poäng: 100

Kursen design 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.
I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .