Datorsystem – spårfordon

Ämneskod: DAY

Ämnet datorsystem – spårfordon behandlar datorbaserade system och metoder som styr och kontrollerar spårfordons samtliga delsystem med avseende på funktion, övervakning och säkerhet.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet datorsystem – spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av hur fordonsdatorer är uppbyggda och fungerar i administrativa och processrelaterade nätverk. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av den kommunikationsplattform som förvaltar och kontrollerar informationsflödet mellan olika delsystem i spårfordon. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap om de krav som ställs på fordonsdatorsystem för effektiv och tillförlitlig drift samt kunskap om de säkerhetssystem som tillämpas som skydd för personer och material. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur datorsystemen används i förebyggande och avhjälpande underhåll.

Undervisningen i ämnet ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att planera och utföra arbeten på styr- och reglerteknisk utrustning utifrån systemdokumentation i enlighet med säkerhetsföreskrifter. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kännedom om olika programspråk samt färdigheter i grundläggande programmering. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sig både muntligt och skriftligt med fackspråk samt dokumentera genomfört arbete enligt regelverk och branschstandard. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra ansvarsfullt arbete med hänsyn till egen och andras säkerhet samt miljöbestämmelser.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet utveckla ett undersökande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet datorsystem – spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av uppbyggnad, topologi och funktion hos fordonsdatorsystem samt kunskap om kommunikationsplattformen hos spårfordon.
  2. Kunskap om krav på funktionssystemens och säkerhetssystemens effektivitet, funktion och tillförlitlighet samt deras funktion för förebyggande och avhjälpande underhåll.
  3. Kunskap om givares och fordonsdatorns komponenters funktion och syfte samt överföring av data (I/O) vid kommunikation mellan delsystem.
  4. Färdighet i att mäta och tolka ingenjörsstorheter hos givare, ställdon och sensorer samt mäta, installera, konfigurera, driftsätta och underhålla styr- och reglertekniska komponenter och system.
  5. Kunskap om olika programspråk samt kunskap om applikationsprogram och konfigurering av överordnande system.
  6. Färdighet i grundläggande programmering av styr- och reglersystem, samt enklare programändringar i spårfordonsdatorsystem.
  7. Färdighet i att hantera verktyg och teknisk utrustning, tolka systemdokumentation samt dokumentera genomfört arbete.
  8. Färdighet i att tillämpa instruktioner och föreskrifter för arbetets utförande och säkerhet.

Kurser i ämnet

  • Programmerbara datorsystem – spårfordon, 200 poäng, som bygger på kursen elektronik – spårfordon.

Kurser

Namn Kod Poäng
Programmerbara datorsystem – spårfordon DAYPRO0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .