Datorstyrd produktion 6

Kurskod: DARDAT06 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 6 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .