Datorstyrd produktion 4

Kurskod: DARDAT04 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 4 omfattar punkterna 1, 4–6, 8 och 10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .