Datorstyrd produktion 2

Kurskod: DARDAT02 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 2 omfattar punkterna 1, 4–6, och 10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .