Modern nutida dans 2

Kurskod: DAKMOD32 Poäng: 200

Kursen modern nutida dans 2 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i modern nutida dans, som befäster stabilitet i grundteknik inom ett avancerat rörelsevokabulär med komplexa rörelsekombinationer och konstnärligt rörelseuttryck.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .