Modern nutida dans 1b

Kurskod: DAKMOD31b Poäng: 200

Kursen modern nutida dans 1b omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–3 och 5. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i modern nutida dans som träningsform med betoning på stabilitet i grundteknik.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .