Klassisk balett 3

Kurskod: DAKKLA33 Poäng: 200

Kursen klassisk balett 3 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 2–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i klassisk balett, som befäster och vidareutvecklar teknik, och att dansa dynamiskt nyanserat och variationsrikt inom det mest avancerade rörelsevokabuläret med högsta grad av komplexa rörelsekombinationer.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .