Klassisk balett 1a

Kurskod: DAKKLA31a Poäng: 200

Kursen klassisk balett 1a omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5. I kursen behandlas avancerade färdigheter i klassisk balett med betoning på stabilitet i grundteknik.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .