Dansteknik – breddning

Kurskod: DAKDAN3 Poäng: 100

Kursen bygger på 1–2, 4–5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 4–5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .