Datoriserad mönsterhantering

Ämneskod: DAI

Ämnet datoriserad mönsterhantering behandlar konstruktion av mönster, vilket är en förutsättning för tillverkning av kläder. Vid konstruktion av mönster krävs ett helhetstänkande där nyttoaspekter förenas med känsla för material, form och funktion. Ämnet har även ett kreativt inslag och behandlar hur man omsätter kreativa idéer i färdiga mönster.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet datoriserad mönsterhantering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i mönsterhantering och att konstruera mönster med hjälp av digital teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i att skapa mönster till plagg som uppfyller krav på passform och funktion.

Praktiska övningar och användning av manualer ska ingå i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att konstruera och förändra mönster.

Undervisningen i ämnet datoriserad mönsterhantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om och färdigheter i att konstruera och förändra mönster.
  2. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
  3. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet

  • Datoriserad mönsterhantering 1, 100 poäng, som bygger på kursen mönsterkonstruktion 2.
  • Datoriserad mönsterhantering 2, 100 poäng, som bygger på kursen datoriserad mönsterhantering 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Datoriserad mönsterhantering 1 DAIMON01 100
Datoriserad mönsterhantering 2 DAIMON02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .