Radiokommunikation till sjöss

Kurskod: DACRAD0 Poäng: 50

Kursen radiokommunikation till sjöss omfattar punkterna 1 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .