Däckstjänst 2

Kurskod: DACDAC02 Poäng: 300

Kursen Däckstjänst 2 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .