Dans

Ämneskod: DAB

Ämnet dans behandlar olika typer av dans samt dansens betydelse och funktion i olika sammanhang. Ämnet handlar om att använda dansen som uttrycksmedel genom att utveckla det egna rörelsespråket och den konstnärliga gestaltningen. I ämnet ingår dansens olika yrkesområden.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dans ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dans och dansgestaltning samt förmåga att utföra och gestalta dans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om dansens betydelse i olika sammanhang samt om dansen som konstart. Det kan handla om såväl scenisk dans som sällskapsdans. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur dans används för konstnärligt skapande, men också hur den skapar gemenskap i olika sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om dans och dansens betydelse och funktion.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika danstekniker samt om hur rörelser, rum och musik samspelar i olika dansformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att utföra olika former av danser utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan varieras utifrån olika konstnärliga idéer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder för improvisation och komposition samt förståelse för hur dessa bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra och gestalta dans samt använda dansen som konstnärligt uttrycksmedel.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt om etiska frågeställningar i samband med dans.

Dans och gestaltningsövningar ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om upplevelser samt sinnesintryck i samband med dans och dansgestaltning.

Undervisningen i ämnet dans ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om dans samt dansens betydelse och funktion.
  2. Kunskaper om hur rörelser, rum och musik används i samband med dans och dansgestaltning.
  3. Förmåga att utföra dans utifrån det egna rörelsespråket och dansformens estetiska ideal.
  4. Förmåga att gestalta dans som konstnärligt uttrycksmedel.

Kurser i ämnet

  • Dans 1, 100 poäng.
  • Dans 2, 100 poäng, som bygger på kursen dans 1.
  • Dans – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen dans 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Dans 1 DABDAN51 100
Dans 2 DABDAN52 100
Dans – specialområde DABDAN50S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .