Cad 3

Kurskod: CADCAD03 Poäng: 50

Kursen cad 3 omfattar punkterna 3–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .