Cad – specialisering

Kurskod: CADCAD00S Poäng: 100

Kursen cad – specialisering omfattar punkterna 3–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .