Rit- och mätningsteknik

Kurskod: BYPRIT0 Poäng: 100

Kursen rit- och mätningsteknik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .