Bygg och anläggning

Ämneskod: BYO

Ämnet bygg och anläggning behandlar yrkesområden och arbetsuppgifter inom byggnation och anläggning. Ämnet handlar om olika metoder och tekniker samt om material, verktyg och maskiner som används inom de olika områdena. I ämnet ingår arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika arbets- och yrkesområden inom byggnation och anläggning samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området, till exempel betong- och träarbeten samt arbete med platt- och stenbeläggning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och tekniker, material, verktyg samt maskiner som används inom byggnation och anläggning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och annan teknisk utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att tolka och följa arbetsbeskrivningar och ritningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnation och anläggning på ett yrkesmässigt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att utvärdera och bedöma resultatet av genomfört arbete.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom byggnation och anläggning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet och om hållbar utveckling inom områdena. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande samt problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsprocess och resultat samt om yrkeskultur och yrkesspråk inom områdena.

Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete.
  2. Kunskaper om material, metoder och utrustning som används inom området.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt.
  4. Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Bygg och anläggning 1, 100 poäng.
  • Bygg och anläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 1.
  • Bygg och anläggning 3, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bygg och anläggning 1 BYOBYG51 100
Bygg och anläggning 2 BYOBYG52 100
Bygg och anläggning 3 BYOBYG53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .