Bild och form – specialisering

Kurskod: BILBIL00S Poäng: 100

Kursen bild och form – specialisering omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–5 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild eller form.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .