Marken och växternas biologi

Kurskod: BIGMAN0 Poäng: 100

Kursen marken och växternas biologi omfattar punkterna 1–2, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .