Bild

Ämneskod: BIB

Ämnet bild behandlar bilden som uttrycksmedel samt hur bilder kommunicerar budskap. Ämnet handlar om tolkning av egna och andras bilder samt om tekniker och metoder för bildframställning. I ämnet ingår etik och värdegrundsfrågor.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om bildens funktion och användningsområde samt förmåga att framställa bilder. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av bilder och deras budskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kommunicerar budskap samt förmåga att tolka egna och andras bilder.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniker och material för framställning av bilder. Den visuella gestaltningen omfattar flera tekniker, såväl hantverksmässiga som digitala. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta kreativt, idérikt och med ett personligt uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med bildframställning

Ett undersökande och laborativt arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om värdegrundsfrågor inom området.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden.
  2. Förmåga att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
  3. Förmåga att framställa bilder med olika tekniker och material.

Kurser i ämnet

  • Bild 1, 100 poäng.
  • Bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen bild 1.
  • Bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen bild 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bild 1 BIBBIL51 100
Bild 2 BIBBIL52 100
Bild 3 BIBBIL53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .