Barnet i förskolan

Ämneskod: BAR

Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i verksamheten.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet barnet i förskolan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om förskolebarns lärande och förskolans mål och verksamheter samt förmåga att möta barn på ett sätt som gynnar barns lärande och utveckling. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur barn lär sig förstå omvärlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att vardagssituationer, på- och avklädning, lek och måltider har betydelse för barns lärande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av vuxnas roll och betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och stödja barns lärande i olika situationer på förskolan.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av lek och skapande verksamheter för barn. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samspelet mellan barnen i en kamratgrupp. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamhet tillsammans med barnen.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om synen på barn samt om hur barn formar och formas av den miljö de växer upp i. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att samtala om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen och grupper av människor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om barns rätt, som de är formulerade i FN:s konvention om barnets rättigheter samt om samhällets stöd till barn. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet på förskolan.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att reflektera över och samtala om innebörden av ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.

Undervisningen i ämnet barnet i förskolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden och om förskolans mål och verksamhet.
  2. Förståelse av vuxnas betydelse för förskolebarns lärande.
  3. Förmåga att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan.
  4. Förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Kurser i ämnet

  • Barnet i förskolan 1, 100 poäng.
  • Barnet i förskolan 2, 100 poäng, som bygger på kursen barnet i förskolan 1.
  • Skapande verksamhet i förskolan, 100 poäng, som bygger på kursen barnet i förskolan 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Barnet i förskolan 1 BARBAR51 100
Barnet i förskolan 2 BARBAR52 100
Skapande verksamhet i förskolan BARSKA5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .