Banskötsel för hästsport

Ämneskod: BAN

Ämnet banskötsel för hästsport behandlar skötsel av hästsportanläggningar samt yttre och inre miljöer i anslutning till dessa. Det behandlar också skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet banskötsel för hästsport ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta hästsportanläggningar av olika slag. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika anläggningsmaterial som används inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utföra skötsel av banor och anläggningar såväl inom- som utomhus. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skötselplaner och skötselnivåer för bedömning av skötselbehov och ekonomiska förutsättningar för ett hållbart resultat, och att teknisk utrustning används på ett säkert och ergonomiskt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Genom praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att dokumentera och utvärdera sin insats och utveckla ett yrkesspråk.

Undervisningen i ämnet banskötsel för hästsport ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika anläggningsmaterial och deras egenskaper.
  2. Kunskaper om olika skötselåtgärder med hänsyn till funktion, estetik och klimat.
  3. Förmåga att tolka skötselplaner som underlag för olika skötselmoment och för bedömning av skötselbehov och tidsåtgång samt att upprätta enkla skötselplaner.
  4. Förmåga att använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg vid skötsel av underlag, grönytor och andra miljöer.
  5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt kunskaper om säkerhetsrisker i arbetet.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

  • Banskötsel för hästsport, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Banskötsel för hästsport BANBAN0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .