Bageri- och konditorikunskap

Ämneskod: BAE

Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar tillverkning av bröd och konditorivaror. Ämnet handlar om råvaror, utrustning, metoder samt tekniker som används inom konditori och bageri. I ämnet ingår livsmedelshygien och arbetsmiljö inom området.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tillverkning av bröd och konditorivaror samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och tekniker samt om redskap och annan utrustning som används inom konditori och bageri. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om råvaror och råvaruhantering samt om hur kvaliteten på olika råvaror påverkar slutprodukten. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att följa recept samt välja och använda metoder och utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för betydelsen av planering och organisation av arbetet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillverka bröd och konditorivaror på ett hygieniskt samt säkert sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

Praktiskt arbete samt ett undersökande, kreativt och skapande arbetsätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om planering, organisation och resultat.

Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om produkter, råvaror, metoder samt utrustning inom konditori och bageri.
  2. Förmåga att följa recept samt välja råvaror, metoder och utrustning.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom bageri och konditoriverksamhet på ett hygieniskt, ergonomiskt samt säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Bageri- och konditorikunskap, 100 poäng.
  • Bageri 1, 100 poäng, som bygger på kursen bageri- och konditorikunskap.
  • Bageri 2, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 1.
  • Konditori 1, 100 poäng.
  • Konditori 2, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bageri- och konditorikunskap BAEBAG5 100
Bageri 1 BAEBAG51 100
Bageri 2 BAEBAG52 100
Konditori 1 BAEKON51 100
Konditori 2 BAEKON52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .