Automatiserade system

Ämneskod: AUO

Ämnet automatiserade system behandlar byggnation och underhåll av automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av i förväg beskrivna program men också av händelser som sker i eller i anslutning till aktuella funktioner. Automatiserade system används till exempel i tillverkningsindustrin, processindustrin, fastighetsbranschen och inom samhällets infrastrukturer.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet automatiserade system ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att planera och utföra arbete på automatiserade system med hjälp av systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade system. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla teoretisk förståelse av begrepp, teorier och metoder.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Undervisningen i ämnet automatiserade system ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad av, funktion och principer för samt de risker som finns vid arbete med automatiserade system.
  2. Kunskaper om standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade system.
  3. Förmåga att planera och på ett säkert sätt utföra arbete i automatiserade system.
  4. Förmåga att läsa och framställa scheman, ritningar och annan dokumentation över automatiserade system.
  5. Förmåga att installera, programmera och driftsätta automatiserade system.
  6. Färdigheter i att använda informationsteknik som stöd vid byggnation, drift och underhåll av automatiserade system.
  7. Förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade system.

Kurser i ämnet

  • Allmän automationsteknik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fastighetsautomation 1, kursen fastighetsautomation 2 eller kursen industriautomation.
  • Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 poäng, som bygger på kursen industriautomation eller på kurserna praktisk ellära, industriell informationsteknik, mät- och reglerteknik, mät- och styrteknik samt programmerbara styrsystem.

Kurser

Namn Kod Poäng
Allmän automationsteknik AUOALL0 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll AUOAVH0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .