Anläggningsprocessen

Kurskod: ANLANS0 Poäng: 200

Kursen anläggningsprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .