Anläggning – gröna ytor

Kurskod: ANLANL0 Poäng: 200

Kursen anläggning – gröna ytor omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .