Anläggningsförare

Ämneskod: ANA

Ämnet anläggningsförare behandlar olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Det behandlar även olika typer av anläggningsarbeten. Ämnet behandlar vidare körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska syfta till att eleven utvecklar förmåga att arbeta med och framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra service och underhåll på dessa. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur modern navigationsutrustning används.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga arbetsuppgifter och att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer.
 2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar samt hur mänskliga faktorer påverkar i situationer på arbetsplatsen och i trafiken.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg, maskiner och fordon samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Kurser i ämnet

 • Anläggningsförare 1, 200 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 • Anläggningsförare 2, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 • Anläggningsförare 3, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 • Anläggningsförare 4, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 3. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 • Anläggningsförare – process, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Anläggningsförare 1 ANAANA01 200
Anläggningsförare 2 ANAANA02 200
Anläggningsförare 3 ANAANA03 200
Anläggningsförare 4 ANAANA04 200
Anläggningsförare – process ANAANL0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .