Administration

Ämneskod: ADI

Ämnet administration behandlar administrativt arbete inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Ämnet handlar om material, utrustning och arbetsmetoder som används inom administration. I ämnet ingår service och bemötande.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om organisation och administration inom olika verksamheter samt förmåga att utföra administrativa arbetsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa uppgifter, till exempel arkivering och registrering och deras funktioner i en organisation. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, teknik och annan utrustning som används inom administration. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etik och sekretess inom området. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett serviceinriktat sätt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra administrativa arbetsuppgifter på ett säkert och serviceinriktat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom området.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om administrationens betydelse för verksamheten samt om att arbeta serviceinriktat.

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter.
  2. Förmåga att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete.
  3. Förmåga att utföra administrativa arbetsuppgifter på ett säkert och serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

  • Administration 1, 100 poäng.
  • Administration 2, 100 poäng, som bygger på kursen administration 1.
  • Administration 3, 100 poäng, som bygger på kursen administration 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Administration 1 ADIADM51 100
Administration 2 ADIADM52 100
Administration 3 ADIADM53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .