Designmodeller

Kurskod: DESDES0 Poäng: 100

Kursen designmodeller omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .