Anläggningsprocessen

Kurskod: ANLANS0 Poäng: 200

Kursen anläggningsprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .