Hästsportanläggningars skötsel och drift 2

Kurskod: NARHAS02 Poäng: 100

Kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 2 omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 4.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .