Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVOSVE51 Poäng: 200

Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .