Svenska 2

Kurskod: SVBSVE52 Poäng: 100

Kursen svenska 2 innefattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .