Samhällskunskap 1

Kurskod: SALSAM51 Poäng: 50

Kursen samhällskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .