Hantverkstekniker 1

Kurskod: HAEHAT51 Poäng: 100

Kursen hantverkstekniker 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .