Sanitetsteknik 2

Kurskod: VVISAN02 Poäng: 100

Kursen sanitetsteknik 2 omfattar punkterna 1, 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .