Vattenbruk – grunder

Kurskod: VANVAT0 Poäng: 100

Kursen vattenbruk – grunder omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .