Svenska 1

Kurskod: SVESVE01 Poäng: 100

Kursen svenska 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .