Virkesmätning

Kurskod: SKGVIK0 Poäng: 100

Kursen virkesmätning omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .