Personbilar – service och underhåll 1

Kurskod: SEOPER01 Poäng: 100

Kursen personbilar – service och underhåll 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .