Samisk hantverkskultur

Kurskod: SAISAM0 Poäng: 50

Kursen samisk hantverkskultur omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .