Renen och dess naturmiljö 2

Kurskod: RENREN02 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 1–3 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .